Staffare AB förvärvar Agro-Maskin och Maskinservice

i Uppsala den 30/11 2018.