PROVKÖR HUDDIG 1260E I UPPSALA

Kom till Staffare AB i Uppsala och provkör nya Huddig 1260 E

Ni hittar oss på Danmarksgatan 55, Uppsala

Kontakta Tobbe för mer info.

TORBJÖRN ERIKSSON
08 89 01 03
070 278 98 55
torbjorn.eriksson@staffare.se