Storvik

Norvägen 45, 812 90 Storvik

Tel: 0278-355 05
Personal:

ERIK GLANTZ

Försäljning Lantbruk
0278 355 06
070-589 71 28
erik.glantz@staffare.se

Lars Helmersson

Försäljning Huddig
0650 54 20 74
070 626 48 00
lars.helmersson@staffare.se

Zackrisson Entreprenad AB

Extern service lämnare
070 213 71 11
h-e.zackrisson@telia.com