Tume är en av de äldsta redskapstillverkare i Finland. Företaget är grundat 1948 av Finska socker och har utvecklat i över 70 år redskap år jordbrukare.

Tume har under åren tillverkat det mesta som jordbrukarna har behövt men under 2000-talet har Tume-Agri Oy strategiskt beslutat att koncentrera tillverkningen på såmaskiner, kombisåmaskiner och jordbearbetnings redskap.
Att vara tillräckligt bra på globala marknaden skall man koncentrera sig på det man är bäst på, göra kvalitetsprodukter och ha lösningar som gör livet lättare och ekonomiskt bättre för jordbrukarna därför har Tumes framgång på exportmarknaderna blivit viktigare för Tume år för år.