HUDDIG CABLE

Den bygger infrastruktur

En maskin för många arbetsmoment – Läs om hur HUDDIG CABLE dominerar inom service, underhåll och nybyggnation av kraftledningar och kabeldragningar. 

Linjearbeten tillhör de svåraste och tuffaste jobben inom entreprenadbranschen. Att ta sig ut till svårtillgängliga platser, arbeta under extrema förhållanden och med extra höga säkerhetskrav kräver en kraftfull, flexibel och säker maskin. HUDDIG CABLE är en maskin för många arbetsmoment – service, underhåll och nybyggnation av kraftledningar och kabeldragningar.

  • Hydrostatisk transmission ger en jämn drift med bibehållen dragkraft, perfekt vid kabelplöjning.
  • Ny korg med steglös nivellering till LIFT 1420B och 2000B, perfekt vid linjearbete.
  • Unika köregenskaper möjliggör arbeten i praktiskt taget alla typer av terränger.
  • Kraftigt grävaggregat för grävning och stolphantering.

DOKUMENT HUDDIG CABLE

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.