KVERNELAND iXtra LiFe

Början på en god start

iXtra LiFe tillsammans med Optima precisionssåmaskin gör att utsädet sås på rätt plats och applicerar rätt mängd flytande gödning på samma gång. För att ge grödan en bra start placeras gödningen nära fröet. Elektroniken på båda maskinerna kommunicerar, så appliceringen startar och stannar vid varje individuell rad. Med striktare regler kring gödning är det nödvändigt med ett effektivt sätt att reducera mängden gödning varje år. Gödning i såraden är effektivt och ekonomiskt tack vare att gödningen placeras nära utsädet.

Fördelarna

  • 100% ISOBUS-kompatibel.
  • Gödningen placerar nära såraden i en överfart och skapar en snabbare uppkomst.
  • Grödan växer och täcker fältet snabbare vilket gör att man minimerar ogräsuppkomst.
  • Spara kostnader på gödning och utsäde, eftersom det inte blir några överlapp.
  • Bättre användning av näringsämnen.


DOKUMENT KVERNELAND iXtra LiFe

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.