KVERNELAND A-DRILL

Pneumatisk såmaskin integrerad på stubbkultivatorer eller tallriksharvar för att etablera täckgrödor under stubbbearbetning.

EU’s nitratdirektiv syftar till att skydda vattenresurser som klassas som sårbara med 50 mg nitrat/l. En av åtgärderna för att undvika nitratutlakning till vattenkällan är att jorden systematiskt täcks av vegetation under hösten. Detta absorberar kväve från marken och luften och omvandlar det till organiska kväveföreningar. Täcket frigör sedan kväve till nästa gröda (1/3), vilket förbättrar markstrukturen och skyddar den mot erosion.

Kverneland a-drill har utformats för att på effektivast möjliga sätt etablera dessa täckgrödor under stubbbearbetning till lägsta möjliga kostnad.

Två modeller finns tillgängliga beroende på utsädesmängd/ha och maskinens effekt:
Kverneland a-drill 200 (200l) används för ganska små utsädesmängder medan Kverneland a-drill 500 (500l) är att föredra för högre utsädesmängder (25 till 50 kg/ha – blandning av frön, gräs osv.). Båda modellerna har 8 utlopp som sprider flödet av frön jämnt över arbetsbredden. Dessutom kan de också användas för att etablera raps eller en blandning av frön med olika diametrar (baljväxter, korsblommiga växter, …).
a-drill 200 och 500 l kan utrustas med två typer av fläktar: elektriska som rekommenderas för små frön och som tillåter utsädesmängder på 4 kg/min eller hydrauliska för utsädesmängder på upp till 14 kg/min.

Fördelarna:

  • Precision och hög arbetsinsats.
  • Utsädesmängden kan justeras från hytten, även under arbetet.
  • Ekonomisk etablering av grödan
  • Säker åtkomst via lastplattformen – CE-konform – och individuellt anpassad till det jordbearbetningsredskap som den monteras på.
  • Två olika kontrollboxar (standard och hastighetsreglering)
  • Fläktar anpassade till utsäde, arbetshastighet och bredd
  • Fröfördelningsrotorer för alla förhållanden

DOKUMENT KVERNELAND A-DRILL

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.