KVERNELAND EXACTA CL GEOSPREAD

GPS-kontrollerad spridning ner till 1m sektioner med Exacta CL GEOSPREAD.

Kverneland Exacta CL GEOSPREAD är en perfekt spridare för växtodlare och professionella mjölkbönder. Med GEOSPREAD får du sektionskontroll med sektioner på endast 1m. Med upp till 33 sektioner och möjligheten att växla sektioner över mitten, blir det minimalt med onödigt överlapp. De 4 vågcellerna och referenssensorn på Kverneland Exacta GEOSPREAD är viktiga egenskaper eftersom noggrann vägning är viktig vid sektionskontroll.

Den totala fördelen av GEOSPREAD kombinerats med hastighetsrelaterad spridning och GEOPOINT vändtegsautomatik kan bli upp till 15%. Det här uppnås genom att spara gödsel och få bättre avkastning. I kombination med MULTIRATE, applikationen för variabel giva – som kan ha olika flera givor inom arbetsbredden, kan man effektivisera spridningen ännu mer.

Kverneland Exacta CL GEOSPREAD är naturligtvis ISOBUS-kompatibel och AEF-certifierad. Den kan kontrolleras med IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO eller traktorns egen ISOBUS-terminal.

Fördelarna:

  • CentreFlow spridningssystem.
  • Helautomatiskt vågcellssystem med unik referenssensorteknik
  • Unikt GEOSPREAD-system med två aktuatorer på varje tallrik
  • ISOBUS 11783-kompatibel – plug & play
  • Använd gärna i kombination med mjukvaran IsoMatch GEOCONTROL

 * Beroende på vingar, samt typ av gödning.


DOKUMENT KVERNELAND EXACTA CL GEOSPREAD

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.