Kverneland iXtrack T4

Kverneland iXtrack T4 – Every Crop Derves The Best Care

IXtrack T4 är den nya bogserade sprutan med hög precision från Kverneland. IXtrack T4 är utvecklad i samarbete med jordbrukare och utformad för exakt, enkel och kostnadseffektiv sprutning.

Fördelarna

  • Stabilitet: iXtrack T4 är utrustad med en ny mittram och balanseringssystem. Balanseringssystemen har fördelen med en perfekt bomstyrning vid högre hastighet och med total respekt för det optimala munstycksavståndet till grödan, vilket resulterar i högsta effektivitet i applikationen och minskar drift till en miniminivå.
  • Användarvänlighet: iXtrack T4 är utvecklad i samarbete med lantbrukare och utformad för exakt, enkel och kostnadseffektiv sprutning.
  • Precisionssprutning: Den enda centrala ramen i kombination med de specialformade parallellogramarmarna skapar utrymme för höga däck och möjliggör en maximal styrvinkel på 32 grader. Detta säkerställer maximala styrmöjligheter med en snäv svängradie, även på 1,50 m spår.
  • Intelligent elektronik: iXtrack T4-serien är 100% ISOBUS-kompatibel som standard. Den innovativa iXspray-hårdvaran och programvaran med intuitivt pekgränssnitt garanterar en användarvänlig användning av sprutan.
  • Vätskehantering: tankutloppet ligger nära pumpen och ventilpanelen, så korta slangar används för att minimera vilovätska. Tillsammans med alternativet hydrantfyllning är det nu möjligt att använda rent intagsvatten för kemisk induktor och rengöra det redan omedelbart efter fyllningen.
  • Anslutbarhet: det första steget i anslutningsvärlden med våra IsoMatch-applikationer. Anslut dig själv enkelt till din maskin med IsoMatch FarmCentre, IsoMatch TopService eller IsoMatch TopRemote.

DOKUMENT Kverneland iXtrack T4

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.