KVERNELAND SLAGKLIPPARE FRH

Kverneland FRH är en multifunktionell maskin för att slå gräs, betesmark, trädor och stubbar.

Genom hydraulisk sidoförskjutning ger FRH dig möjlighet att röja fältkanter, fruktodlingar och vägkanter.

Hammarslagor eller y-knivar med korta fläktblad ger en perfekt sönderdelning under alla förhållanden.

Genom sidoförskjutning kan FRH flyttas 52 cm, vilket är den idealiska lösningen för underhåll av åkrar och gårdar. Dessutom garanterar rotorns breda diameter (540 mm) ett utmärkt snitt med lägre effektbehov.

Lätt och minimalt underhåll gör FRH till en lönsam slagklippare.


DOKUMENT KVERNELAND SLAGKLIPPARE FRH

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.