NOVACAT A / V Slåtterkombinationer med mittupphängning

Genom slåtterkombinationerna NOVACAT A och NOVACAT V förenar PÖTTINGER hög arealkapacitet med intelligent teknik. Bästa möjliga markanpassning, optimalt nyttjande av snittbredden och högsta användningssäkerhet är kännetecknen på de här slåtteraggregaten.

Båda slåtterkombinationerna finns även med ED-pinnkross och RC-valskross. Dessutom erbjuder vi till NOVACAT V 10000 även det beprövade tvärgående matarbandet COLLECTOR och matarskruven CROSS FLOW för strängläggning.


DOKUMENT NOVACAT A / V Slåtterkombinationer med mittupphängning

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.