Pöttinger TOP 2-rotorsträngläggare med sidoavläggning

Våra sidosträngläggare anpassar sig efter olika skördeförhållanden och bärgningstekniker. Den perfekta markanpassningen hos strängläggarna från PÖTTINGER möjliggörs genom optimal grundinställning och en från varandra oberoende rotorrörelse.


DOKUMENT Pöttinger TOP 2-rotorsträngläggare med sidoavläggning

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.