SERVO 35 medeltunga påhängningsvändplogar

Plogar för traktorer upp till 140 hk med inställningscentrat SERVOMATIC för ett enkelt fastställande av dragpunktslinjen. Snabb anpassning av plogen till varje traktor för ett lättdraget och bränsleeffektivt plöjningsarbete. Finns med tre eller fyra skär.

NOVA med hydraulisk, kontinuerlig stenutlösning.

PLUS NOVA med hydraulisk tiltbreddsinställning och hydraulisk, kontinuerlig stenutlösning.


DOKUMENT SERVO 35 medeltunga påhängningsvändplogar

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.