SERVO 4000 Tunga traktorburna växelplogar

Ett enkelt och översiktligt inställningscentrum, en ytterst robust vridkrans, en hållbar ram och en optimerad monteringsgeometri är väsentliga faktorer som har beaktats vid utvecklingen av SERVO 4000. Tillsammans med de beprövade plogkropparna finns det inga hinder för en outtröttlig användning under många år.


DOKUMENT SERVO 4000 Tunga traktorburna växelplogar

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.