Sopvals Trejon Optimal SVX330

Trejon Optimal sopvals har utvecklats för effektiv sopning av sand, snö samt skräp och kan användas på såväl jordbrukstraktor, hjullastare eller annan redskapsbärare över 4 ton.

Det effektiva vågräta och lodräta flytläget, med ±10 grader pendling och 30 cm rörelseområde, gör att sopvalsen hela tiden följer marken och garanterar ett utmärkt rengöringsresultat efter bara en körning. Hydraulisk diagonalställning ±32 grader, med vridcentrum bakom sopvalsen, ger bästa spårföljsamhet i kurvor.

Tack vare sopvalsens unika centrumdrift blir det lätt att sopa nära staket, byggnader eller andra hinder – dessutom underlättar centrumdriften bytet av lameller. Oljesmord drivlina tillsammans med bultade slitdelar ger lång livslängd.

Utrustad med ny hydraulik som möjliggör sväng av vals under drift även vid 2-slangskonfiguration. Dessutom möjligt att rotera valsen baklänges för enklare framsopning. Klarar flöden upp till 120 l/min.

Teknisk data

Borstdiameter mm900
Volym vatten liter270
Arbetsbredd i cm330
Mått L x B x H, m1,90 x 3,30 x 1,30
Övrig informationSvängvinkel 32 grader
ÖvrigtReversering möjlig
Rek. flöde, l/min55
Oljetryck BAR, min-max160-230
Vikt (exkl. fäste), kg680

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.