SYNKRO 3-balksanslutningskultivatorer

Våra kultivatorer SYNKRO med tre balkar är idealiska för såväl grund som djup jordbearbetning. Du ställer enkelt och snabbt in arbetsbredden via ett centralt inställningssystem.


DOKUMENT SYNKRO 3-balksanslutningskultivatorer

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.