TERRIA 3-balksanslutningskultivatorer

Den bogserade kultivatorn TERRIA har ett brett användningsspektrum inom jordbearbetning. Du väljer själv – från inarbetning av stubb till djupluckring. Full användningsflexibilitet för maximala krav.


DOKUMENT TERRIA 3-balksanslutningskultivatorer

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.