TRAILEDLINE 4.0 DUO AVANT

Duo Avant 2014: På grund av den optimerade och koniska behållargeometrin, i kombination med en särskilt kompakt konstruktion, kan ett avsevärt högre utnyttjande av behållarvolymen uppnås även om ransonen inkluderar en hög andel långfibermatning. Dessutom erbjuder Duo Avant lågt slitstyrka och pålitlig funktion.

Blandningsbehållarens koniska form tillsammans med den anpassade turboskruven säkerställer att långfibermaterial också återvänder till blandningsenhetens nedre del. Lågt slitstyrka och hög flexibilitet gör Duo Avant särskilt effektiv. Den rundade FlowPlus-trattringen tar matningen uppifrån och ner i blandningsprocessen, vilket säkerställer igensatt arbete även vid bearbetning av rundbalar.

.

Duo Avant 3227: Detta sortiment kombinerar hög kapacitet med lågt effektbehov. På grund av den lilla diametern på bottenplattan och den koniska behållarformen krävs endast 100 hk för att driva den innovativa vertikala matarblandaren med 3 skruvar med en kapacitet på 27 m³ och 32 m³. Maskinen startar utan problem även med en nyttolast på upp till 12 ton och efter en lång tomgång. Detta är skonsamt mot traktorns körning.

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.