VITASEM A Mekaniska påbyggda såmaskiner

De traktorburna såmaskinerna VITASEM A går snabbt och enkelt att montera på och demontera från jordbearbetningsenheten. Under fältarbetet stöder sig såmaskinen alltid direkt mot välten.

Rotorharven förblir på så sätt fritt rörlig.

VITASEM A CLASSIC-modellerna är lättare och därför bättre lämpade för små jordbruk och fyrcylindriga traktorer.


DOKUMENT VITASEM A Mekaniska påbyggda såmaskiner

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.