Weidemann 9080

Weidemann i den tyngsta viktklassen.

Konceptet för hjullastaren 9080 är för särskilt tung materialhantering, exempelvis på stora företag eller biogasanläggningar, i silor eller vid hantering av många stora balar. Också inom segmenten återvinning, industriföretag och kommunaltjänst bevisar dessa maskiner sin storleksklass. I kombination med den senaste motortekniken (certifierad för steg IV och steg V) kan du arbeta effektivt och framtidsmässigt. Stig på!


DOKUMENT Weidemann 9080

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.