Huddig försäljning Syd blir Staffare

Med start den 1 maj 2023 tar Staffare AB över verksamheten och personalen i Huddig Försäljning Syd AB. Detta efter att ha förvärvat samtliga aktier i bolaget. Staffare AB är idag den största återförsäljaren för Huddig i Mälardalen och Sveriges norra delar. Genom förvärvet utökas området till att innefatta även de sydligaste delarna av Sverige.

Kundfördelarna med förvärvet är många, såsom en större och stabilare organisation både vad gäller maskinutbud som servicekompetens. Tillbehörsprogram och service breddas nu avsevärt där tillgängligheten för service blir nästintill rikstäckande för de kunder som verkar nationellt.

Staffare AB har sitt huvudkontor i Hudiksvall och har både de resurser och den kompetens som krävs för att stötta och utveckla en sälj- och serviceorganisation på ett effektivt sätt. Företaget har också goda systemstöd och rutiner för att supportera både egna anställda och externa servicepartners på distans.

Genom förvärvet kommer Staffare AB att kunna erbjuda en större kompetensbank och bibehålla samt utveckla alla befintliga servicepartners. Företaget kommer också att rekrytera och förstärka organisationen för att ytterligare stärka sin position på marknaden.

För mer information om förvärvet och vad det innebär för kunder och partners, vänligen kontakta Staffare AB eller Huddig AB:

Presskontakter:

Vi står för kunskap och trygghet

Järnväg och Entreprenad

Hos Staffare Syd erbjuder vi maskiner och service inom segmenten Järnväg och Entreprenad.
Se de två filmerna nedan.

KONTAKT

Klicka här för att kontakta oss.