FORMEK, med BISAB-produkter. BISAB är namnet på våra entrepenadredskap. Utöver nytillverkning av BISAB-produkter har vi en stor erfarenhet av rep och ombyggnad av redskap.