Götene Construction Equipment AB har sedan 1953 arbetat med svetsning och bearbetning av höghållfasta konstruktionsstål och haft en mängd stålprodukter i sortimentet.
Idag är vi en av de ledande producenterna av kvalitetsutrustning för entreprenadmaskiner.
Vi går i spetsen när det gäller utveckling och design av redskap till dagens moderna maskiner.

UFO finns i Umeå och fokuserar på att ta fram redskap för entreprenadmaskiner. I dag är vi en av Sveriges ledande leverantörer inom området.
Allt vi gör strävar mot att entreprenörerna ska kunna jobba på nya och mer effektiva sätt med sina maskiner. Vi vill att de ska kunna göra mer, men också att de ska kunna utföra sina vanliga arbetsuppgifter på sätt som är bättre, både för dem själva och för miljön. Därför jobbar vi ständigt med nya idéer och innovationer som kan bli morgondagens produkter. Och vi gör det med den starka övertygelsen om att allt är möjligt.

 

Pruduktkatalog