FLEXIBILITET ÄR DERAS SIGNUM - efter 20 år kan dom borrning