Sedan 40-talet har Ålö producerat frontlastare och tillhörande redskap. Ålö är idag världsledande inom sitt område.
I Sverige marknadsförs Ålös produkter av Ålö Sverige

Pålitliga Trima

Våra Trimalastare är byggda för att leverera högsta möjliga produktivitet och användarnytta över lång tid. En betydelsefull del i detta är de många faktorer och egenskaper som ger lastarprogrammet Trima Plus dess unika driftsäkerhet och livslängd.

Våra originalredskap är utvecklade och tillverkade för just din frontlastare, Quicke som Trima. Vi kan därför garantera optimal passning, kvalitet och prestanda. Med våra originalredskap får du ett av marknadens absolut bredaste redskapssortiment och du behöver aldrig kompromissa med vare sig arbetsglädjen eller lönsamheten.

Redskap

Lastare

Trima, Quicke