BIGAB är en svensk originalprodukt med mer än 30 år på marknaden. Idag är BIGAB en europeisk marknadsledare. BIGAB har positionerat sig som en komplett leverantör av växlarvagnar med marknadens bredaste tillbehörssortiment. Kring BIGAB sker en ständig utveckling.

Den industriella marknaden i Europa kan anses som mogen och inarbetad men detta tilltrots är marknaden ständigt på jakt efter flexibla och effektiva transportlösningar. I dagens hårdnande konkurrens finns behov av att förbättra kostnadseffektiviteten . En effektiv transportlösning är idag en ovärderlig fördel i konkurrensen. BIGAB som varumärke och transportlösning möter upp mot dagens krav.  

BIGAB återfinns idag på 21 marknader runt om i Europa och säljs genom ett nätverk av mer än 250 återförsäljare. Geografiskt sker största delen av BIGAB försäljningen idag i Skandinavien men ständig marknadsföring i form av mässor och annonser bidrar till byggandet av fler stabila marknader.

Växlarvagnar

Marknadens bredaste växlarvagnssortiment!

Generation 2 Vagn

G2 vagnen har försetts med ett ramlås samt boggiblockering för en säkrare och lugnare växling.

Containrar

Containersortiment!

HSS Dumperflak

BIGAB presenterar stolt vår allra första egenproducerade dumperflak med topp/sidohängd baklucka samt hydraulisk baklucka

Dumpervagn

En unik vagn genom den enkelt flyttbara boggin. En vagn anpassad för runtomsvängande grävare och traktorer. Den första i sitt slag på marknaden

Kranar

En kran för entreprenörer