NIAB är en svensk originalprodukt med mer än 30 års produktion bakom sig. Produkten har sin linda i Oviken utanför Östersund. 2002 köptes den över till Fors MW. NIAB traktorprocessor är marknadsledande i Skandinavien inom sitt segment av processorer. Försäljningen och antalet marknader den exponeras på ökar årligen.

Trenden inom skogsbruket har de senaste åren gått mot att även de mindre skogsägarna vill ta hand om och lära känna sin skog oavsett antalet ha. Detta medför en mer aktiv roll i arbetet med att värna om sin skog. Ett arbete i vilket NIAB traktorprocessor är ett utmärkt verktyg. NIAB är en unik och extremt flexibel lösning och andra processorer på marknaden tilltrots finns det ingen liknande.

Traktorprocessor

NIAB är lättskött, driftsäker och servicevänlig.