TKS har ett brett produktsortiment som täcker de flesta inomhus hantering och transport av gräs och ensilage. Våra produkter används för att fylla silor, tömning silor, lyft, transport, skärning, utfodring och bearbetning. Vårt sortiment rationaliserar hantering, transport och bearbetning av gräs och ensilage, inne i byggnaden.

Fördelarna är uppenbara:

Mer rationell drift
Snabbare behandling
Bättre arbetsmiljö
Bättre hygienkrav för jordbrukare och djur
Bättre ekonomi

Produkter