Vid tiden för etableringen av Olofsfors bruk var järnet Sveriges viktigaste exportvara. Sverige var på 1700-talet en av Europas största producenter av järn och stod för hela 30 procent av produktionen. Inte konstigt då att bruken blev fler och fler. Malmen fanns i mellersta Sverige och främst i Bergslagen (LKABs gruvdrift i Kiruna startade inte förrän på 1890-talet). Men för att blåsa i masugnarna krävdes kopiösa mängder kol, det sägs att 127 liter järn krävde 40 000 liter kol. Skogarna runt de mellansvenska bruken där kolet skulle hämtas ifrån var redan på 1600-talet hårt åtgången och bruksherrarna vände sina blickar norrut. Från Uppland till Gästrike- och Hälsingekusten via Ångermanland och Graningeverken kom så till slut järnverken till norra Ångermanland och Västerbotten. Här fanns vattenkraften, älvmynningarna och framförallt, här fanns skogen.

Produkt katalog