DeLaval har mer än 125 år av erfarenhet och innovation inom mjölkproduktion och hjälper mjölkproducenter att driva sina gårdar på det sätt de önskar. Vårt initiativ Hållbar Mjölkproduktion bidrar till produktion av mer högkvalitativa födoämnen, för fler människor, med lägre miljöpåverkan. Vår Smart Farming strategi har som mål att påverka och forma framtidens mjölkproduktion redan idag. Målet är att påskynda övergången från styrning av mjölkproduktionen till en mer övergripande styrning av gårdens totala lönsamhet. Detta genom nya beslutsverktyg och automationsteknologi för bättre mjölkkvalitet och lönsamhet. 

Vi säljer hela DeLavals utbud i våra butiker i Skellefteå och Luleå.

Produktkatalog