Visselblåsning

Vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra hur vi integrerar i samhället och den påverkan som verksamheten har på miljö, medarbetare och säkerhet samt att ta ett generellt samhällsansvar. Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka och åtgärda eventuella oegentligheter inom vår organisation. 

I vår visselblåsarfunktion kan du anonymt eller öppet rapportera om misstankar eller verkliga allvarliga oegentligheter inom Staffare AB. De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser i sin befattning.

Rapporten ska gälla oegentligheter som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. 

Visselblåsarfunktionen är inte till för alla, kravet är att du har någon slags arbets- eller affärsrelaterad koppling till Staffare AB.

Genom visselblåsarfunktionen kan du vara helt anonym, rapporteringssystemet hanteras av en oberoende mottagare. Din rapport är krypterad och IP-adresser kan inte spåras. Du som anmäler visselblåsning ska inte utsättas för repressalier. 

Anmälan via vår rapporteringssida: 

Välj skicka in en rapport och fyll i den information du vill delge. Spara ärendenumret du får vid rapporteringen, då kan du följa ditt ärende under Mitt fall.

Vi uppmuntrar visselblåsare att i första hand använda sig av våra interna rapporteringskanaler enligt ovan. Det finns även möjlighet att rapportera externt till en myndighet. Vill du rapportera externt inom Sverige har regeringen utsett olika myndigheter som du kan vända dig till beroende på vad din rapport handlar om, bland annat Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Konkurrensverket. Du kan även lämna din rapport till EU:s institutioner, organ eller byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om tillvägagångssättet finns hos respektive myndighet och EU-organ.