TERRIA 4-bogserade dragna kultivatorer

Den bogserade kultivatorn TERRIA har ett brett användningsspektrum inom jordbearbetning. Du väljer själv – från inarbetning av stubb till djupluckring. Full användningsflexibilitet för maximala krav.


DOKUMENT TERRIA 4-bogserade dragna kultivatorer

KONTAKT

För mer information kontakta någon av våra säljare.